Strojna poročila

DOKUMENTI VOZILA

Osnovno

Kliknite v levem stolpcu na " Vozni park " in odpre se vam seznam.

vozila-stroji

Odprite na razdelku " Avto-Strojni Park “.

vozila-stroji

Kliknite na " Strojna poročila “.

vozila-stroji

V tem zavihku imate pregled nad strojnimi poročili. Tukaj lahko poročila odstranite, popravite ali natisnete.

vozila-stroji

Za podroben pregled posameznega strojnega poročila, kliknite na ikono za “podroben pregled”.

vozila-stroji

Odpre se vam novo okno “Pregled strojnega poročila”. V tem delu najdete vse potrebne podatke, kdo je voznik, kateri stroj je bil uporabljen, ali so bili koriščeni kakšni priključki, ipd. Kot nadrejeni imate možnost potrditve strojnega poročila ali tudi zavrnitve (v tem primeru mora biti podana obrazložitev.)

vozila-stroji

V primeru, da želite popraviti poročilo, kliknite na ikono “urejanje podatkov”.

vozila-stroji

V primeru, da želite natisniti poročilo, kliknite na ikono “Izpis”.

vozila-stroji

Strojna poročila v pregledu prikazujejo potrjena in ne potrjena strojna poročila, razliko prepoznate po ikoni. Prav tako lahko v vsako strojno poročilo določite vodjo, če te ni, bo to bilo prikazano z simbolom “manjkajoči vodja”.

vozila-stroji