Nadzorna plošča

alt text

NADZORNA PLOŠČA - DASHBOARD

Osnovno

Nadzorna plošča v ePRO programu omogoča vpogled v statistiko vašega dela in skrbi za jasen nadzor. Ta vpogled je pripravljen za vsakega zaposlenega in uporabnika programa ePRO.

nadzorna-plosca-glavna

Splošen pogled

nadzorna-plosca-prijavljenja-obvestila

Nadzor koliko zaposlenih je prijavljenih na delo in ali imamo kakšno obvestilo (Npr. odgovor na zahtevek za naš oddan dopust, ipd.). Možnost menjave jezika ter urejanje vašega profila v razdelku “Moj račun”.

V levem delu pa lahko kliknete na menijsko vrstico.nadzorna-plosca-prijavljenja-obvestila

Vsebine okvirjev

1. Dnevne ure

nadzorna-plosca-okvir-1

Dnevne ure prikazuje delo zaposlenega danega dne.

A Pričetek dela

B Koliko ur ste trenutno že na delu

C Delovna obveza, kolikor ur morate na ta dan opraviti

D Opravljeno delo v odstotkih za ta dan

nadzorna-plosca-okvir-razlaga

2. Prijava

nadzorna-plosca-prijava

Z tem okvirjem se prijavite in odjavite na delo (Na samem delovnem mestu ali delo od doma, če to podjetje ponuja). Prijavite tudi malico, odmor ali službeni odhod.

3. Povzetek mesečnih ur na današnji dan

nadzorna-plosca-povzetek

Ta okvir omogoča pregled nad urami meseca v katerem delate. V teh razdelkih imate nadzor koliko ur in dni ste na delu, ali ste imeli kakšno odsotnost, kolikor ur ste opravili v vštetimi prazniki ali odsotnostmi ter koliko je vaša mesečna obvezna kvota ur dela. Omogočen vam je tudi pregled v odstotkih, koliko ste v mesecu opravili.

4. Stanje dopustov in oddaja zahtevkov

nadzorna-plosca-dopust

Prikaz vašega dopusta. Tabela prikazuje koliko dopusta vam je ostalo (ostanek S - stari dopust) , koliko še ga planirate, koliko so vam ga odobrili glede na vašo delo (odobren N - novi letni dopust) in koliko je vsega skupaj (starega dopusta kot novega). Po sistemu je nastavljeno, da prvo porabi stari dopust in šele nato novega.

V tem okvirju je še zavihek " Zahtevek “, s katerim oddate zahtevek za vaš dopust. nadzorna-plosca-dopust

Ko kliknete nanj se podaljša okvir z določenimi možnostmi. nadzorna-plosca-dopust

V oddaji zahtevkov, lahko izberete vrsto vašega dopusta. nadzorna-plosca-dopust

Nato izberite še željen datum in oddajte zahtevek. nadzorna-plosca-dopust

Čestitamo osvojili ste prvi korak v programu ePRO🎉🎉🎉