Dokumentacija programa ePRO

Plod večletnega razvojnega dela na področju zajema, analitike in upravljanja s podatki o izrabi delovnega časa in razporejanju človeških virov. S sodobno tehnologijo v oblaku, je dostopna vsem podjetjem. Predvsem skrbi za digitalizacijo podjetja.

Začnite

Registracija delovnega časa

Zabeležite svoj prihod na delo s pomočjo brezkontaktne kartice, mobilnim telefonom ali osebnim računalnikom. Po vaši izbiri lahko omogočite vrsto prijave glede na uporabnikove pravice. Takojšen prikaz prisotnih in odsotnih na delovnem mestu…

Kadrovska evidenca

Vodenje napredne kadrovske evidence vseh zaposlenih…

Planiranje in vodenje odsotnosti

Službene poti, nadomeščanja, bolniške, porodniške, dopusti in ostale odsotnosti se elektronsko oddajajo in potrjujejo v sistemu…

Obveščanje zaposlenih

Individualno in skupinsko obveščanje preko portala…

Planiranje dela

Napredni sistem vam omogoča planiranje več izmenskega dela. Prav tako vam omogoča upravljanje letnega fonda ur za zaposlene…

Vozni park

GPS sledenje vozil in evidenca vozil vam omogoča nadzor in digitalno upravljanje vozil...

O najnovejših podosobitvah si lahko preberete tukaj!